icon

Austeria

Projekt historycznego założenia urbanistycznego w Austerii zakładał prace rewitalizacyjne budynku pałacu, odtworzenie budynków zdegradowanych, ale w formie nowożytnej. W kolejnym etapie uzupełnienie tkanki przez zabudowę hotelową znajdującą się nad brzegiem jeziora.

POWIERZCHNIA-INWESTORgmina Raszyn
PROJEKT2017 - 2018REALIZACJAprojekt konkursowy
icon

Austeria

Projekt historycznego założenia urbanistycznego w Austerii zakładał prace rewitalizacyjne budynku pałacu, odtworzenie budynków zdegradowanych, ale w formie nowożytnej. W kolejnym etapie uzupełnienie tkanki przez zabudowę hotelową znajdującą się nad brzegiem jeziora.

POWIERZCHNIA-INWESTORgmina Raszyn
PROJEKT2017 - 2018REALIZACJAprojekt konkursowy
b
c
aaaa

f