penta investment
nefryt&topaz powierzchnie wspólne

penta investment

Projekt powierzchni biurowej z wyjątkowym naciskiem na wytworzenie przestrzeni o niepowtarzalnych właściwości estetycznych. kameralne miejsce pracy, gdzie jakość otaczających elementów i ich wzajemne oddziaływanie ma wyraźne znaczenie na typ prowadzonej działalności.

POWIERZCHNIA 250,0 INWESTOR penta investment
PROJEKT 2008 REALIZACJA 2008 - 2009
nefryt&topaz powierzchnie wspólne

penta investment

Projekt powierzchni biurowej z wyjątkowym naciskiem na wytworzenie przestrzeni o niepowtarzalnych właściwości estetycznych. kameralne miejsce pracy, gdzie jakość otaczających elementów i ich wzajemne oddziaływanie ma wyraźne znaczenie na typ prowadzonej działalności.

POWIERZCHNIA 250,0 INWESTOR penta investment
PROJEKT 2008 REALIZACJA 2008 - 2009
b
c

f