pracownia architektoniczna a7ag wilcza 72

pracownia architektoniczna a7ag wilcza 72

Projekt trzypoziomowej oficyny na potrzeby pracowni a7ag. Ideą projektu było maksymalne stworzenie przenikającej się wspólnie przestrzeni pracowni architektonicznej dla uzyskania optymalnej komunikacji pomiędzy architektami tworzącymi zespół a7ag. Schody wewnętrzne wokół których oparta jest cała struktura projektu są dla niego synonimem wymiany i przemieszczania się komunikacji oraz swoistym fitnesem dla wszystkich ich użytkowników. Średnio dziennie pokonujemy je około 70 razy. Projekt szczerością użytych materiałów prezentuje idee projektowe a7ag.

POWIERZCHNIA165,0INWESTORa7ag
PROJEKT2011REALIZACJA2011
pracownia architektoniczna a7ag wilcza 72

pracownia architektoniczna a7ag wilcza 72

Projekt trzypoziomowej oficyny na potrzeby pracowni a7ag. Ideą projektu było maksymalne stworzenie przenikającej się wspólnie przestrzeni pracowni architektonicznej dla uzyskania optymalnej komunikacji pomiędzy architektami tworzącymi zespół a7ag. Schody wewnętrzne wokół których oparta jest cała struktura projektu są dla niego synonimem wymiany i przemieszczania się komunikacji oraz swoistym fitnesem dla wszystkich ich użytkowników. Średnio dziennie pokonujemy je około 70 razy. Projekt szczerością użytych materiałów prezentuje idee projektowe a7ag.

POWIERZCHNIA165,0INWESTORa7ag
PROJEKT2011REALIZACJA2011
b
c
aaaaa

f