Sosnowa 10

Sosnowa 10

Założeniem projektowym budynku wielorodzinnego było stworzenie ekonomicznych mieszkań przy uzyskaniu maksymalnej efektywności działki i ciekawych rozwiązań prze-strzenno - materiałowych. Ciemny, zwarty obiekt w swej formie silnie oddziałuje na chao-tyczną urbanistycznie przestrzeń centrum Otwocka tworząc porządkujące przymknięcie pierzei.

POWIERZCHNIA 1.600,0 INWESTOR TBJ
PROJEKT 2015 REALIZACJA -
sosnowa 10

Sosnowa 10

Założeniem projektowym budynku wielorodzinnego było stworzenie ekonomicznych mieszkań przy uzyskaniu maksymalnej efektywności działki i ciekawych rozwiązań prze-strzenno - materiałowych. Ciemny, zwarty obiekt w swej formie silnie oddziałuje na chao-tyczną urbanistycznie przestrzeń centrum Otwocka tworząc porządkujące przymknięcie pierzei.

POWIERZCHNIA 1.600,0 INWESTOR TBJ
PROJEKT 2015 REALIZACJA -
b
c
a a a a

f