puławska 83

puławska 83

Projekt budynku mieszkalnego wielorodzinnego w ścisłej zabudowie śródmiejskiej. Miał na celu osiągnięcie jak najwyższego wskaźnika intensywności, przy zachowaniu wysokiej atrakcyjności architektury. Działka zlokalizowana jest przy warszawskiej skarpie wiślanej w bezpośrednim sąsiedztwie budynku mieszkalnego z lat 60-tych. Obiekt swą formą realizuje założenie pierzejowej zabudowy od strony placu miejskiego z zaprojektowaną w poziomie parteru funkcją usługową. Południowa część mieszkalna tworzy wysokiej jakości przestrzeń, charakterystyczną dla tego typu zabudowy wielorodzinnej.

POWIERZCHNIA1.600,0INWESTORprywatny
PROJEKT2011
puławska 83

puławska 83

Projekt budynku mieszkalnego wielorodzinnego w ścisłej zabudowie śródmiejskiej. Miał na celu osiągnięcie jak najwyższego wskaźnika intensywności, przy zachowaniu wysokiej atrakcyjności architektury. Działka zlokalizowana jest przy warszawskiej skarpie wiślanej w bezpośrednim sąsiedztwie budynku mieszkalnego z lat 60-tych. Obiekt swą formą realizuje założenie pierzejowej zabudowy od strony placu miejskiego z zaprojektowaną w poziomie parteru funkcją usługową. Południowa część mieszkalna tworzy wysokiej jakości przestrzeń, charakterystyczną dla tego typu zabudowy wielorodzinnej.

POWIERZCHNIA1.600,0INWESTORprywatny
PROJEKT2011
b
c
aaaa

f