Prymasa Tysiąclecia 83 Etap I

vis a vis etap 1

Zespół zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej z usługami zlokalizowany w poprzemysłowej części warszawskiej Woli. Projekt zakłada zwartą zabudowę miejską od strony ulicy Ordona i nowoprojektowanej ulicy lokalnej, dla wytworzenia zielonej enklawy w wewnętrznej części osiedla. Założenie projektowe oparte jest na rozdzieleniu ruchu kołowego i pieszego w celu uzyskania komfortu mieszkaniowego oraz pełnej funkcjonalności planowanej zabudowy. Rozległe przestrzenie zielone i zwarta a zarazem kameralna zabudowa mieszkaniowa są niewątpliwym atutem projektu.

POWIERZCHNIA 14.000,0 INWESTOR ordona 1 sp. z o.o.
PROJEKT 2015 - 2016 REALIZACJA 2017 - 2019 powierzchnia całkowita części mieszkalno - usługowej 26.000,0
Prymasa Tysiąclecia 83 Etap I

vis a vis etap 1

Zespół zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej z usługami zlokalizowany w poprzemysłowej części warszawskiej Woli. Projekt zakłada zwartą zabudowę miejską od strony ulicy Ordona i nowoprojektowanej ulicy lokalnej, dla wytworzenia zielonej enklawy w wewnętrznej części osiedla. Założenie projektowe oparte jest na rozdzieleniu ruchu kołowego i pieszego w celu uzyskania komfortu mieszkaniowego oraz pełnej funkcjonalności planowanej zabudowy. Rozległe przestrzenie zielone i zwarta a zarazem kameralna zabudowa mieszkaniowa są niewątpliwym atutem projektu.

POWIERZCHNIA 14.000,0 INWESTOR ordona 1 sp. z o.o.
PROJEKT 2015 - 2016 REALIZACJA 2017 - 2019 powierzchnia całkowita części mieszkalno - usługowej c.a. 26.000,0
b
c
a a a a a

f