prymasa

Prymasa Tysiąclecia 83 Etap III

Zespół zabudowy biurowej zlokalizowany w poprzemysłowej części warszawskiej Woli. Projekt budynku biurowego oddziela akustycznie wielorodzinne osiedle mieszkaniowe od ruchliwej ulicy Prymasa Tysiąclecia. Wysoka XIII kondygnacyjna dominanta zamyka oś Stanisławowską. Oś podkreślona jest dodatkowo przez przecięcie budynku, w którym znajduje się trzon windowy. Niższa VI kondygnacyjna część budynku ma na dachu taras z zielenią. Założenie projektowe oparte jest na rozdzieleniu ruchu kołowego i pieszego w celu uzyskania placu miejskiego na rozdzieleniu funkcji biurowej z mieszkaniową. Projekt w oparciu o BREEAM.

powierzchnia etap III 17.000,0 powierzchnia całkowita części biurowej z częścią mieszkalno - usługową 43.000,0 INWESTOR PHN SPV 13 Sp. z o.o.
PROJEKT 2015 - 2017 REALIZACJA realizacja 2019 - 2020
Prymasa Tysiąclecia 83 III

P83

Zespół zabudowy biurowej zlokalizowany w poprzemysłowej części warszawskiej Woli. Projekt budynku biurowego oddziela akustycznie wielorodzinne osiedle mieszkaniowe od ruchliwej ulicy Prymasa Tysiąclecia. Wysoka XIII kondygnacyjna dominanta zamyka oś Stanisławowską. Oś podkreślona jest dodatkowo przez przecięcie budynku, w którym znajduje się trzon windowy. Niższa VI kondygnacyjna część budynku ma na dachu taras z zielenią. Założenie projektowe oparte jest na rozdzieleniu ruchu kołowego i pieszego w celu uzyskania placu miejskiego na rozdzieleniu funkcji biurowej z mieszkaniową. Projekt w oparciu o BREEAM.

powierzchnia etap III 17.000,0 powierzchnia całkowita części biurowej z częścią mieszkalno - usługową 43.000,0 INWESTOR PHN SPV 13 Sp. z o.o.
PROJEKT 2015 - 2017 REALIZACJA realizacja 2019 - 2020
b
c
a a a

f