foksal 10

foksal 10

Projekt modernizacji i rozbudowy pałacu hrabiny Przeździeckiej z 1854 roku. Budynek został nieudolnie odbudowany w latach 50, aby dziś mógł wrócić do lat swojej świetności z XIX wieku. Założeniem głównym jest dostosowanie pałacu do bycia budynkiem biurowym klasy A++, boutique office. Projekt zakłada budowę dwukondygnacyjnego garażu podziemnego pod istniejącym obiektem, przebudowę wnętrz oraz nadbudowa wynikającą z przekształcenia kondygnacji obecnego dachu . Ideą projektu jest przywrócenie pałacowi historycznego charakteru ze współczesnymi elementami nowoprojektowanymi. Z urbanistycznego punktu widzenia układu ulicy Foksal, budynek o dominującym charakterze zabudowy narożnej może korzystnie oddziaływać na kształtowanie najbliższego otoczenia.

POWIERZCHNIA 2.500.0 INWESTOR WHN S.A.
PROJEKT 2014 REALIZACJA 2016
foksal 10

foksal 10

Projekt modernizacji i rozbudowy pałacu hrabiny Przeździeckiej z 1854 roku. Budynek został nieudolnie odbudowany w latach 50, aby dziś mógł wrócić do lat swojej świetności z XIX wieku. Założeniem głównym jest dostosowanie pałacu do bycia budynkiem biurowym klasy A++, boutique office. Projekt zakłada budowę dwukondygnacyjnego garażu podziemnego pod istniejącym obiektem, przebudowę wnętrz oraz nadbudowa wynikającą z przekształcenia kondygnacji obecnego dachu . Ideą projektu jest przywrócenie pałacowi historycznego charakteru ze współczesnymi elementami nowoprojektowanymi. Z urbanistycznego punktu widzenia układu ulicy Foksal, budynek o dominującym charakterze zabudowy narożnej może korzystnie oddziaływać na kształtowanie najbliższego otoczenia.

POWIERZCHNIA 2.500.0 INWESTOR WHN S.A.
PROJEKT 2014 REALIZACJA 2016
b
c
a a a

f