icon

Bunkier Sztuki

Sztuka współczesna wychodzi z muzeów do przestrzeni publicznej, swoją skalą, oddziaływaniem przestaje mieścić się w tradycyjnie rozumianej przestrzeni wystawienniczej. Obserwując te tendencje zespół autorski doszedł do wniosku, że głównym celem jest podkreślenie wartości i wykorzystanie potencjału jaką ma plac znajdujący się przed budynkiem Bunkra Sztuki. Założono, że plac rozszerza się na przestrzeń znajdują się również na dachu rozbudowanej części, tworząc zespół przestrzeni sprzężonych w osi pionowej. Plac na dachu przykryty jest parametryczną, mobilną strukturą- dachem. Dwa place Bunkra Sztuki są rozszerzeniem, uzupełnieniem stref ekspozycji znajdujących się w budynku, tworzą dodatkową przestrzeń dla wydarzeń kulturalnych, happeningów, czy warsztatów. Tereny otwarte prowokują spacerujących ludzi do bycia użytkownikami sztuki, zachęcają do kultury, która znajduje się na wyciągnięcie ręki. Powierzchnie ekspozycji wewnątrz budynku zaplanowano jako otwarte z dowolną możliwością aranżacji. Dzięki wysunięciu bryły w kierunku plant zyskujemy dodatkową przestrzeń ekspozycyjną oraz naturalne zadaszenie dla kawiarni na placu jest i pozostaje elementem pobudzającym życie placu.

POWIERZCHNIA8800,0PRACA KONKURSOWA
PROJEKT2016REALIZACJA-
icon

Bunkier Sztuki

Sztuka współczesna wychodzi z muzeów do przestrzeni publicznej, swoją skalą, oddziaływaniem przestaje mieścić się w tradycyjnie rozumianej przestrzeni wystawienniczej. Obserwując te tendencje zespół autorski doszedł do wniosku, że głównym celem jest podkreślenie wartości i wykorzystanie potencjału jaką ma plac znajdujący się przed budynkiem Bunkra Sztuki. Założono, że plac rozszerza się na przestrzeń znajdują się również na dachu rozbudowanej części, tworząc zespół przestrzeni sprzężonych w osi pionowej. Plac na dachu przykryty jest parametryczną, mobilną strukturą- dachem. Dwa place Bunkra Sztuki są rozszerzeniem, uzupełnieniem stref ekspozycji znajdujących się w budynku, tworzą dodatkową przestrzeń dla wydarzeń kulturalnych, happeningów, czy warsztatów. Tereny otwarte prowokują spacerujących ludzi do bycia użytkownikami sztuki, zachęcają do kultury, która znajduje się na wyciągnięcie ręki. Powierzchnie ekspozycji wewnątrz budynku zaplanowano jako otwarte z dowolną możliwością aranżacji. Dzięki wysunięciu bryły w kierunku plant zyskujemy dodatkową przestrzeń ekspozycyjną oraz naturalne zadaszenie dla kawiarni na placu jest i pozostaje elementem pobudzającym życie placu.

POWIERZCHNIA8800,0PRACA KONKURSOWA
PROJEKT2016REALIZACJA-
b
c
aaaaa

f