muzeum śleńdzińskich

muzeum śleńdzińskich

Projekt konkursowy na opracowanie architektoniczne muzeum im. Śleńdzińskich w Białymstoku. Projekt w atrakcyjnym otoczeniu parkowego założenia Branickich postawił wyjątkowy nacisk na kontekst budynku. Przenikanie się parku z budynkiem było główną koncepcją założenia funkcjonalno - przestrzenną obiektu.

POWIERZCHNIA2.000,0INWESTORMiasto Białystok
PROJEKT2002REALIZACJAI nagroda
muzeum śleńdzińskich

muzeum śleńdzińskich

Projekt konkursowy na opracowanie architektoniczne muzeum im. Śleńdzińskich w Białymstoku. Projekt w atrakcyjnym otoczeniu parkowego założenia Branickich postawił wyjątkowy nacisk na kontekst budynku. Przenikanie się parku z budynkiem było główną koncepcją założenia funkcjonalno - przestrzenną obiektu.

POWIERZCHNIA2.000,0INWESTORMiasto Białystok
PROJEKT2002REALIZACJAI nagroda
b
c
aaa

f